Thông báo di dời tàu , thuyền và hoạt động khai thác hải sản của ngư dân khu vực thực hiện dự án Công Viên Đại Dương

Hotline 0931 87 3339